3 Mart 2009 Salı

sakallı ve "writer's block"

Umut Sarıkaya, İşimdeyim Gücümdeyim, Uykusuz, sayı: 2009/09, no: 078, 25.2.2009.

Çoğu yazar şu belirtileri tanıyacaktır: Bitmez tükenmez bir erteleme, dikkat dağıtıcılar arayışı, eldeki iş yerine başka herhangi bir şey yapmaya yönelik istek.
Merkez Komite, Brüksel'deki bölgesel komitesini Yurttaş Marx'la irtibata geçerek, kendisine son kongrede yazmayı üstlendiği Komünist Parti Manifestosu'nu bu yılın 1 Şubat'ına dek Londra'ya ulaşmaması halinde, kendisine karşı yeni önlemlerin alınacağını bildirmekle görevlendirir. Yurttaş Marx'ın görevini yerine getirmemesi halinde, Merkez Komite, Yurttaş Marx'ın kullanımına verilen belgelerin derhal iadesini talep edecektir.
Merkez Komite'nin 24.1.1848 tarihli mektubundan
Francis Wheen, Karl Marx, çev. Gül Çağalı Güven, E Yayınları, 2009'dan aktaran Sennur Sezer, "Yurttaş Marx", Radikal Kitap, sayı 415 (27.2.2009), s. 14-15.

Dileriz ilham perisi, yazamamaktan, dağınık çalışmaktan muzdarip bütün yazarlara acil şifalar verir, 'magnum opuslar' yazmalarını nasip eyler...

Hiç yorum yok: